top of page

BAŞARIYA GİDEN HER YOL MÜBAH MIDIR?

Türk Dil Kurumu'na göre başarının tanımı: ‘Kişinin yetenek ve yetişmeye bağlı olarak gösterdiği ansal ya da eylemsel etkinliklerinin olumlu ürünü, bir işi istenilen biçimde bitirmek, elde etmek, istediğini bulmak’ şeklinde açıklanmaktadır.

Günümüzde kullandığımız sistemlerin tamamına yakını başarıya odaklıdır. Bu yazımızda değineceğimiz sistem, eğitim sistemimiz olacaktır. Küçük yaşlardan itibaren içerisine kanunlarla dahil olduğumuz eğitim sistemimiz, bireye ulaşmak istediği noktada, temel bilgilerden başlayıp, branşlaşma noktasında, gitmek istediği en uç noktaya kadar bilgi sunmaktadır. Başarılı olanlar beraberinde bir kariyer ve toplum içerisinde bir statü kazanmaktadır. Buraya kadar her şey çok sıradan ve olması gerektiği gibi görünmektedir.

Pe ki başarıya giden yoldaki tutum ve davranışlarımız ne derece ahlaki ve insanidir? Asıl sorulması gereken soru budur.

Bu noktada rekabet gerektiren bir eğitim sistemi içerisine dahil olduğumuzda çok az kişinin elde edebileceği kazanımlara ulaşmak noktasında insani değerlerimizden uzaklaşıyor muyuz? Sıralamada öne geçebilmek adına yaptığımız eylemler ne derece nizami? Var olan sistemde başarı zeki olmakla ilişkiliyken, zeki olmayan çocuklarımız başarısız mı?

Başarı faktörünü ön plana çıkarırken, dürüst, ilkeli, ahlaklı, iyi insan yetiştirme anlayışından uzaklaşıyor muyuz? Gayri nizami çalışmalarla elde edilen bireysel kazanımlar, aslında insanlığımızın kaybı değil mi?

Detaylı düşündüğümüzde, amaca ulaşmada kullandığımız araçların, amacın kendine dönüştüğünü görmekteyiz. Bir şeyleri elde edebilme adına insani değerlerimiz olan, yardımseverlik, dürüstlük, paylaşımcılık, güvenilirlik gibi olması gereken değerlerden verdiğimiz tavizler elde ettiğimiz başarının eksik kalmasına, bireyin kendisine olan saygısının azalmasına neden olacaktır. Bencillikle ve menfaat gözeterek elde edilen bireysel kazanımlar sağlıklı bir toplum yapısında olmaması gereken şeylerdir.

Başarı üzerine kurulu, ahlaki ve insani değerlerden yoksun olan bir eğitim sisteminin toplumumuzu ileriye taşımada pek de başarılı olacağı gözükmüyor.

Siz bu konuda ne dersiniz?

Tufan ERBAY

Psikolojik Danışman

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page