top of page

PİSA 2018 DEĞERLENDİRMESİ

PİSA sonuçları açıklandı.

PİSA, OECD ülkelerinin katılımıyla gerçekleştirilen öğrencilerin okulda öğrendikleri bilgileri günlük hayatta kullanma becerilerini ölçen bir sınav sistemidir. Matematik okur yazarlığı, fen okur yazarlığı ve okuma becerisini ölçer. Bunu yanında öğrencinin motivasyon, kendi hakkında görüşleri, öğrenme biçimleri, okul ortamı hakkında bilgiler verir.

PİSA ya göre okur yazarlık öğrencilerin bilgi ve potansiyelini geliştirip, topluma daha etkili bir şekilde katılması, katkıda bulunması için yazılı kaynakları bulma ve kullanma olarak tanımlanmaktadır. Yani PİSA ya göre okuma mekanik bir eylemden çok düşünsel bir eylemdir.

2015 sonuçları ile 2018 sonuçları karşılaştırıldığında Türkiye ortalamasında bir yükseliş görülmektedir. 2015'de 72 ülke arasında; Fen Okuryazarlığında 51'inci iken 39'uncu sıraya, Matematikte Okuryazarlığında 3 yıl önceki testte 48'inci sırada iken 42'inci sıraya çıkan Türkiye, yine Okuduğunu Anlamada de 49'uncu sıradan 40'ıncı sıraya yükselmiştir. Daha önce en alt kategori olan 3.grup ülkelerden çıkıp ortalama ülkeler grubuna girmiş bulunmaktayız. Yeterli bir artış mı? Elbette değil ancak bizlerin bunu nasıl yorumlayacağımız önemli. 2003 yılında girdiğimiz ilk sınav sonuçlarına göre önümüzde 33 ülke varken 2015 yılında 52, şimdi 39 ülke var. Kaç ülkenin katıldığından ziyade bizden daha iyi örneklerin sayısı giderek artmış ve bu yıl itibari ile azalmaya başlamıştır. 2015 yılında Çin 7.sıradayken şimdi zirvede görünmekte. Çin’nin bu kadar sıçramasının asıl nedeni eğitim sistemini okur yazarlık üzerine inşaa etmekten başka bir şey değildir. Ülkemizde öncelikle sınav sistemi değişmekte sonrasında eğitim programı bu sınav sitemine göre tasarlanmaktadır. Bunu yerine önce eğitim sistemimizi , daha sonra sınavlarımızı eğitim sistemimize göre şekillendirmek daha doğru olacaktır.

Başarı sıralamamızı daha yukarıya çekebilmek için PİSA’da öngördüğü okur yazarlık kavramı üzerine düşünmeli, okuyabilen bireylerden ziyade okuduğunu anlayabilen, doğru bilgiye doğru şekilde ulaşan bireyler yetiştirmek için eğitim sistemimizi dönüştürmeliyiz. Daha farklı bir ifade ile matematik derslerinde öncelikli hedefimiz; dört işlem yapan çocuklardan çok problem kuran ve çözen bireyler yetiştirmek olmalıdır. Sınavlarda çoktan seçen değil azdan üreten çocuklara ulaşmamız son derece elzemdir.


Yusuf İslam AKAY

TÜZDEV GENEL MÜDÜRÜ

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page