top of page

SOSYAL MEDYANIN ZİHİNSEL GELİŞİM ÜZERİNDEKİ ARTILARI VE EKSİLERİ

Günümüzde sosyal medyanın kullanımı her yaş seviyesinde aşırı derecede artmıştır. Kullanılan programların bir kısmı paylaşım odaklı iken bir kısmı da iletişim ve etkileşim amaçlıdır.

​Aileler küçük yaşlardaki çocuklarına sosyal medya hesapları açmakta ya da kendi hesapları üzerinden iletişim ve paylaşım yapmalarına olanaklar sağlamaktadırlar. Sosyal medyada çocuklarını kullanarak para kazanan aileler de günden güne artmaktadır. Bu durum ahlaki olarak tartışmaya açık bir konudur.

​Sanal gerçeklik dediğimiz sosyal medya kullanımı kişinin gerçek dünya ile olan bağlantısını azaltmakta, aile ilişkilerine zarar vermekte, yüz yüze iletişimle kurulacak arkadaşlık ilişkilerini zayıflatmaktadır.

​Sosyal medyanın aşırı kullanımının zararlarıyla ilgili yazılmış pek çok yazı vardır. Bu yazıların yoğunlaştığı içerik ise iletişim noktasındaki problemler ve kötü amaçlı kullanımdan kaynaklı çocukların yada yetişkinlerin kandırılması üzerine yoğunlaşmaktadır.

Peki sosyal medyanın zihinsel gelişim noktasında ne gibi bir etkisi olabilir?

​Bilindiği gibi zeka genetik bir yapının uyaranlar vasıtasıyla ile dönüştüğü ve sınırlarına ulaştığı karmaşık bir yapıdır. Sosyal medyanın bilinçli ve bilgi amaçlı kullanıldığı durumlar zihinsel gelişime; dönüşüm noktasında katkı sağlamaktadır. Uyaran zenginliği ve çeşitliliği, gerçek bilgilerin kullanımı, görme veya deneyimleme şansı bulunmadığı durumların izlenebilmesi ve bilgi edinilebilmesi, internet ve sosyal medyanın zihinsel gelişime katkılarıdır.

​Küçük yaştaki çocuklarda soyut kavramlar oluşmadığı için olayların doğruluğunu ya da gerçekliğini ayırt edemezler. Bu da zihinde oluşturulan kavramların yanlış konumlanmasına karmaşıklığa sebebiyet verebilmektedir. Bu gibi durumlarda aileler gerekli müdahaleleri yapmalıdırlar.

​Zihin gelişimimize duyu organlarımızın da katkısı vardır. Sosyal medya da kullandığımız görme ve işitme duyu organlarımızdır. Koku alma, tatma ve dokunma yoluyla elde edeceğimiz ve beynimize işleyeceğimiz kodlar, sosyal medya yoluyla elde edilemezler. Aşırı kullanım diğer duyu organlarının zihinsel gelişimimize sağladığını katkıyı azaltabilir. Bu noktada doğru, dengeli ve amaca yönelik sosyal medya kullanımına dikkat edilmelidir.

Tufan ERBAY

​​​​​​​​​​ Psikolojik Danışman

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page