top of page

Proje Faaliyetleri

Programa dahil edilecek tüm çocuklar, içeriği yaş kategorisine göre oluşturulan hem bilişsel hem de analitik ve mühendislik yönlerini ve yeteneklerini keşfetmemize yardımcı olacak 80 saatlik bir eğitime tabii tutulacaktır. Eğitimler, STEM yöntemi esas alınarak matematik, fen ve mühendislik uygulamaları ile entegre edilen 9 modülden oluşan bir program dahilinde verilecektir. Öğrencilerin temel ve eleştirel düşünme, bilimsel süreç, yaratıcı sorun çözme gibi becerilerinin gelişimi desteklenecektir.

Program,

Programın genel içeriği aşağıdaki şekilde kurgulanmıştır:

  • Atölye-1: Havacılık ve Uzay:

  • Atölye-2: Dijital Mühendislik: 

  • Atölye-3: Şaşırtan Bilim: 

  • Atölye-4: Minik Sanatkârlar: 

  • Atölye-5: Yaşam Becerileri: 

  • Atölye-6: Sosyal- Duygusal Beceriler: 

  • Atölye-7: Yaratıcılık İnovasyon: 

  • Atölye-8: Stratejik Düşünme-Üretkenlik: 

  • Atölye-9: Bilgelik ve Doğa: 

Toplam 192 çocuk, 4 farklı dönemde 48 kişilik gruplar halinde programa dahil edilecektir.

bottom of page