top of page

Proje Genel Amacı

Özel Yetenek özellikleri taşıyan, ancak maddi yetersizlikler ve BİLSEM kontenjan yetersizliği nedeniyle ihtiyaçları olan farklılaştırılmış eğitim olanaklarına ulaşamayan daha fazla çocuğumuza hizmet götürmek. Bu çocuklarımızın iyi olma hallerini artırırken orta ve uzun vadede toplumumuza yön verecek donanımlı bireyler olmalarına itici güç olmak.

bottom of page