top of page

Proje Hedefleri

YETENEK KEŞİF ATÖLYELERİ

* İstanbul’da yaşayan, özel yetenek özellikleri taşıyan, farklılaştırılmış eğitim olanaklarına ulaşamayan sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı daha fazla çocuğa hizmet sunmak için yetenek keşif atölyeleri kurmak, 34 Ormanpark Zeka ve Yetenek Köyü bünyesinde bulunan atölye imkanlarını genişletmek.

ZEKA TEST MERKEZİ İLE TANILAMA

* Daha fazla çocuğumuzun zeka testleri ile tanılanmasını sağlamak, çocukların zihinsel özelliklerini tespit etmek ve bu çocuklarımızı gözden kaçarak yok olmaktan kurtarmak,

ÖZEL YETENEKLİLER EĞİTİM PROGRAMI

* Özel yetenekli çocukların akran zenginliği olarak ifade edilen kendi zihin akranları ile bir arada olmalarını sağlamak, var olan potansiyellerini geliştirmek, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmek, yeteneklerini keşfederek kariyer planlamalarına ve bireysel gelişimlerine destek olmak

* BİLSEM’lerde eğitim alamayan çocuklar için fırsat eşitliği sağlamak

* Yaratıcılıktan beslenen, yenilik ve girişimciliğe açık atölye çalışmaları ile çocukların farkındalıklarını artırmak ve yeteneklerini keşfetmelerine imkân sunmak

 

AİLE DESTEK PROGRAMLARI  

* Aile destek programları ile ebeveynlerin çocuklarının potansiyelleri ve ihtiyaçlarını anlamalarına, çocuklarını daha iyi tanımalarına ve onlara destek olmalarına yardımcı olmak.

 

ÖĞRETMEN AKADEMİ İLE EĞİTİCİ EĞİTİMİ PROGRAMI

* Eğitici eğitimleri ile örgün eğitimde özel yetenekli bireylerin eğitimlerine katkı sağlamak, devlet okullarında bulunan destek eğitim odalarında görev yapan öğretmenlerin yeterliliklerini arttırarak destek eğitim odalarının işlevini geliştirmek.

bottom of page